Tarife

 • Autorizare activități 200 RON
 • Actualizare date identificare asociat 200 RON
 • Cesiune internă cu excludere un asociat 400 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Cesiune externă 600 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Extindere obiect secundat de activitate 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Extindere obiect de activitate și autorizare PFA 150 RON
 • Închidere sau deschidere Punct de Lucru 200 RON
 • Închidere + deschidere Punct de Lucru 300 RON
 • Majorare sau Reducere Capital Social 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Modificare obiect principal de activitate 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Modificare obiect de activitate PFA 150 RON
 • Numire administrator 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Prelungire durată valabilitate sediu social SRL 250 RON
 • Prelungire durată valabilitate punct de lucru SRL 200 RON
 • Radiere obiect secundar de activitate 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Radiere obiect secundar de activiate PFA 150 RON
 • Revocare administrator + numire administrator 350 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Schimbare denumire firma 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Schimbare forma juridica 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Schimbare sediu professional PFA, II 150 RON
 • Schimbare sediu social SRL 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Suspendare/Reluare activitate SRL 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Suspendare/Reluare activitate PFA 150 RON
 • Emitere RECOM 50 lei
În cazul unui SRL cu mai mulți asociați se adaugă:
 • Pentru fiecare asociat in plus – persoana fizică 50 RON
 •  Asociat persoană juridică 100 RON
 • Asociat cetățean străin 300 RON

Dizolvări/Radieri

 • Închidere PFA 200 RON
 • Închidere II 200 RON
 • Închidere SRL 400 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere