Servicii

SRL

Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea formă de societate comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societații, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 1 leu.

Societatea cu raspunderea limitată se poate constitui prin:

Asociat unic sau asocierea a doi sau a mai mulți asociați pentru a desfașura o activitate comercială, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor.

Asociații pot fi o persoana fizică sau o persoană juridică.

La înființare, toate firmele sunt plătitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor, respectiv 3% din încasări. Totodata, în momentul înființării firmei, aceasta este neplătitoare de TVA. Ulterior înființării firmei, se poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA la cerere sau după depașirea plafonului de TVA, respectiv suma de 300.000 Lei.

PFA

Persoana fizică autorizată (PFA) este cea mai simplă metodă de a fi înregistrat fiscal și de a desfășura în mod legal o activitate economică.

Sunt eligibile pentru înfiinţarea PFA toate persoanele de peste 18 ani care nu au comis în trecut infracţiuni financiare şi care au pregătire profesională în domeniul în care doresc să se avizeze.

De asemenea, persoanele care doresc să înfiinţeze PFA trebuie să deţină un sediu profesional şi trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare.

II

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comertului.

Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terte persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activități economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Mențiuni

De asemenea, vă ajutăm si cu modificări în cadrul societatii:

Proceduri de schimbare a sediului social, prelungire de valabilitate a sediului social, schimbare denumirie firma, deschidere sau închidere de punct de lucru, majorare de capital social, modificare al obiectului de activitate, cesiune părți sociale, revocare/numire administrator, suspendare, radiere sau lichidare