SRL

Societate cu Răspundere Limitată

Mai mult

PFA

Persoană fizică autorizată

Mai mult

II

Întreprindere Individuală

Mai mult

Mențiuni

De asemenea, vă ajutăm si cu modificări în cadrul societatii: Proceduri de schimbare a sediului social, prelungire de valabilitate a sediului social, schimbare denumirie firma, deschidere sau închidere de punct de lucru, majorare de capital social, modificare al obiectului de activitate, cesiune părți sociale, revocare/numire administrator, suspendare, radiere sau lichidare.

Pași inființare

Stabilirea tipului de entitate potrivită nevoilor si obiectivelor dumneavoastră: SRL, PFA sau II.

Alegerea denumirii societății dumneavoastră (doar pentru SRL) + stabilirea sediului.

Pregatirea documentelor necesare: copii C.I. asociați, copii Acte Spațiu Social (contract vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor), tipul de activitate pe care urmează să o desfășurați.

Redactarea actele necesare (declarații, actul constitutiv etc).  Redactarea acestora se face integral de către noi.

Trimiterea tuturor documentelor pentru depunerea dosarului la O.N.R.C.

Din momentul depunerii dosarului, in 3-5 zile lucrătoare firma dumneavoastră va fi înființată.

Dizolvare/
Radiere firmă

 Procedura de Închidere a firmei presupune 2 dosare.

 

Primul dosar este cel de dizolvare. La momentul Întocmirii dosarului, firma nu trebuie să mai aiba active (bunuri), nu trebuie să aibă datorii la furnizori și/sau la Statul Roman. Dupa depunerea dosarului, cererea este soluționată în 5 zile lucratoare. Dupa soluționare, la circa 7 zile lucratoarele, Oficiul National al Registrului Comerțului publică în Monitorul Oficial intenția de închidere a firmei. De la data publicarii în Monitorul Oficial, trebuie să treacă termenul de opoziție de 30 de zile.In interiorul termenului de opoziție, orice persoană interesata (fizică și/sau juridică) sau Statul Roman prin ANAF, Primării, ITM, etc se pot opune închiderii firmei. Această opoziție apare de obicei când firma are datorii. În cazul în care în cele 30 de zile nu apare nicio opoziție la închiderea firmei, se va întocmi al doilea dosar.

 

Al doilea dosar este cel de lichidare și radiere a firmei. Dupa depunerea dosarului de lichidare si radiere, Oficiul National al Registrului Comertului solutioneaza cererea in 5 zile lucratoare. Termenul aproximativ pentru intreaga procedura este de 50-60 de zile.

Procedură de Lucru

Pentru înființare SRL/ PFA/ II, clientul ne va furniza documentele necesare. Pe baza ducumentelor solicitate, o să începem să va redactăm actele. Dupa redactarea lor, o să le trimitem pe email pentru a le semna. După primirea tuturor actelor semnate, trimitem dosarul la Registrul Comerțului.  Din momentul depunerii dosarului, firma este înfiiințată în 3-5 zile lucrătoare.

Vom tehnoredacta actul constitutiv, contractul de comodat dacă este cazul, hotărâre asociați, decizie. Vom completa toate cererile și formularele necesare pentru înființare firmă/mențiuni, declarații pe propria răspundere etc.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale pentru înființare SRL de la Registrul Comerțului.

Tarife Înființări

SRL

300 RON

PFA

200 RON

II

200 RON

Mențiuni

 • Autorizare activități 200 RON
 • Actualizare date identificare asociat 200 RON
 • Cesiune internă cu excludere un asociat 400 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Cesiune externă 600 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Extindere obiect secundat de activitate 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Extindere obiect de activitate și autorizare PFA 150 RON
 • Închidere sau deschidere Punct de Lucru 200 RON
 • Închidere + deschidere Punct de Lucru 300 RON
 • Majorare sau Reducere Capital Social 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Modificare obiect principal de activitate 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Modificare obiect de activitate PFA 150 RON
 • Numire administrator 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Prelungire durată valabilitate sediu social SRL 250 RON
 • Prelungire durată valabilitate punct de lucru SRL 200 RON
 • Radiere obiect secundar de activitate 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Radiere obiect secundar de activiate PFA 150 RON
 • Revocare administrator + numire administrator 350 RON + taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 • Schimbare denumire firma 300 RON+ taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Schimbare forma juridica 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Schimbare sediu professional PFA, II 150 RON
 • Schimbare sediu social SRL 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Suspendare/Reluare activitate SRL 300 RON + taxe ONRC (în funcție de numarul de caractere)
 • Suspendare/Reluare activitate PFA 150 RON
 • Emitere RECOM 50 lei
În cazul unui SRL cu mai mulți asociați se adaugă:
 • Pentru fiecare asociat in plus – persoana fizică 50 RON
 •  Asociat persoană juridică 100 RON
 • Asociat cetățean străin 300 RON

Dizolvări/Radieri

 • Închidere PFA 200 RON
 • Închidere II 200 RON
 • Închidere SRL 400 RON+ taxe ONRC (în funcție de numărul de caractere)
 

Contact